top of page

Homemade Christmas Table Decoration Entries

Mary King.jpeg
John Foster.jpg
Linda Salt.JPG
  1st Place -  Mary King                               2nd Place - John Foster                   Highly Commended - Linda Salt                             
Janet Brian.JPG
Jenny Girdler.jpg
Margaret White.jpg
    Janet Brian                                                 Jenny Girdler                                            Margaret White -                                                                                                                                                             Upcycled Coffee Jar                                            
Lynn Moore.JPG
Sylvia Argent.JPG
 Lynn Moore - Warm Christmas Wishes                                                  Sylvia Argent                                 
Christina Ashdown.JPG
Louise.JPG
       Christine Ashdown                                                                              Louise Clubley

Homemade Christmas Wreath Entries

Sarah Webb.jpg
Anne Adams.JPG
  1st Place - Sarah Webb                                                                2nd Place - Anne Adams
Amanda Goldsmith.jpg
Louise.JPG
    Amanda Goldsmith                                                                     Louise Clubley
bottom of page